Belalang dalam Alkitab

Kel. 10:4 Apabila engkau menolak, maka besok Aku akan menutupi seluruh negeri ini dengan belalang sehingga engkau tidak akan dapat melihat tanah. Belalang itu akan merusak segala sesuatu yang telah terhindar dari hujan es.

Kel. 10:6 Belalang akan memenuhi istanamu, dan rumah para pegawaimu, dan semua rumah di Mesir. Dalam sepanjang sejarah Mesir tidak akan pernah ada lagi malapetaka yang semacam ini!'" Lalu Musa berjalan ke luar.

Kel. 10:12 Kemudian TUHAN berfirman lagi kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas Mesir, maka belalang akan datang menutupi seluruh negeri itu dan memakan habis apa yang tertinggal sesudah mengalami hujan es."

Kel. 10:13 Musa pun mengulurkan tongkatnya dan TUHAN mendatangkan angin timur yang bertiup sepanjang hari dan malam itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi angin timur itu membawa belalang.
Kel. 10:14 Seluruh Negeri Mesir, dari ujung ke ujung tertutup belalang. Itulah gangguan belalang yang paling hebat dalam sepanjang sejarah Mesir, dan tidak akan pernah ada lagi yang semacam itu.

Kel. 10:15 Belalang itu menutupi seluruh permukaan bumi (dan matahari) sehingga gelaplah negeri itu. Setiap tanaman yang masih tertinggal sesudah hujan es itu dimakan habis oleh belalang. Di seluruh Negeri Mesir tidak ada sedikit pun yang hijau yang masih tertinggal pada tumbuh-tumbuhan atau pada pohon-pohonan.

Kel. 10:19 TUHAN mendatangkan angin barat yang meniup dengan kuat semua belalang itu ke Laut Teberau (Laut Merah) sehingga tidak ada seekor pun yang tertinggal di seluruh Negeri Mesir itu.

Im. 11:21 kecuali yang melompat, yaitu yang mempunyai paha di bagian atas kakinya. Ada binatang-binatang kecil yang boleh dimakan, yaitu segala jenis belalang.

Bil. 13:33 Kami juga melihat beberapa orang Enak yang tinggi besar, keturunan raksasa-raksasa zaman dahulu. Bagaikan belalang saja kami di hadapan mereka!"

Ul. 28:38 "Banyak yang akan kamu tabur, tetapi sedikit yang akan kamu tuai karena belalang akan melahap hasil tanahmu.
Ul. 28:42 Belalang akan memusnahkan segala pohon dan tanamanmu.
Hak. 6:5 Gerombolan musuh datang berbondong-bondong dengan menunggang unta, tak terhitung banyaknya seperti belalang. Mereka tinggal di situ sampai daerah itu habis sama sekali dan rusak.

Hak. 7:12 Suatu bala tentara yang besar, yang terdiri dari orang Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa lain dari timur, berkumpul di lembah itu seperti belalang banyaknya -- ya, seperti pasir di pantai. Unta-unta mereka juga tidak terhitung banyaknya! Mereka semua sedang tidur. Gideon merangkak ke salah satu kemah. Pada waktu itu seorang prajurit di dalam kemah itu terbangun karena mendapat mimpi buruk, dan ia sedang menceritakan mimpinya itu kepada teman sekemahnya. "Aku mendapat mimpi yang aneh," katanya. "Aku melihat sebuah roti besar jatuh menggelinding ke dalam kemah kita. Roti itu menerjang kemah kita sehingga kemah kita roboh ke tanah!"

1Raj. 8:37 "Apabila terjadi bala kelaparan di negeri ini, atau wabah penyakit, atau hama tanaman, atau serangan belalang, atau serangan ulat; apabila musuh-musuh umat-Mu mengepung salah satu kotanya; apabila ada malapetaka atau wabah penyakit apa pun, atau menghadapi berbagai masalah,

2Taw. 6:28 "Apabila terjadi bala kelaparan di negeri ini, atau wabah penyakit, atau hama tanaman, atau serangan belalang, atau serangan ulat; apabila musuh-musuh umat-Mu mengepung salah satu kotanya; apabila ada malapetaka atau wabah penyakit, atau menghadapi masalah apa pun,

2Taw. 7:13 Apabila Aku menutup langit sehingga tidak turun hujan, atau apabila Aku memerintahkan belalang untuk menghabiskan segala hasil tanahmu, atau apabila aku mengirimkan wabah penyakit di antara umat-Ku,

Ayb. 39:20 (39-23) Engkaukah yang telah menyuruh dia melompat seperti belalang? Ringkikannya yang hebat terdengar sangat mengerikan!

Mzm. 78:46 Hasil tanaman mereka diserahkan-Nya kepada ulat. Panen mereka dihabiskan oleh belalang.

Mzm. 105:34 Ia berfirman, maka datanglah belalang yang tidak terhitung jumlahnya,
Mzm. 109:22 Aku tergelincir di lereng bukit dan sedang menuju kematian; aku direnggut dari kehidupan semudah orang menjentik belalang dari lengannya.


Ams. 30:24
Ada empat binatang yang kecil, tetapi luar biasa bijaksananya: Semut: mereka tidak kuat, tetapi pandai menyimpan makanan untuk musim dingin. Pelanduk batu: binatang kecil yang lemah, yang mencari perlindungan di antara batu-batu. Belalang: walaupun tidak mempunyai pemimpin, mereka selalu berkelompok. Cecak: mereka mudah ditangkap dan dibunuh, tetapi di istana raja sekalipun mereka ada.

Yes. 33:4
Sama seperti belalang menghabiskan ladang dan kebun anggur, demikian juga Yerusalem akan menghabiskan pasukan Asyur yang jatuh itu.

Yes. 40:22
TUHANlah yang bertakhta di atas bulatan bumi. Penduduk bumi bagi-Nya seperti belalang saja! Dialah yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah tempat kediaman.
Yer. 51:14
TUHAN semesta alam telah bersumpah demi nama-Nya, begini: Kota-kotamu akan penuh dengan musuh, seperti ladang yang penuh dengan belalang. Dan musuh-musuhmu itu akan meneriakkan pekik kemenangan.
Yer. 51:27
"Berikan aba-aba kepada banyak bangsa untuk berperang melawan Babel. Bunyikan trompet peperangan; kerahkan bala tentara Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima; siapkan kuda sebanyak kawanan belalang.
Yl. 1:4
Sesudah belalang pengerip melahap hasil ladangmu, belalang pindahan akan datang untuk memakan sisanya. Setelah itu akan datang belalang pelompat, kemudian belalang pelahap!
Yl. 1:6
Pasukan belalang yang sangat besar jumlahnya menutupi negeri. Jumlah mereka demikian besar sehingga sukar dihitung. Gigi mereka seperti gigi singa, dan taring mereka setajam taring singa betina!

Am. 4:9
"Aku telah mendatangkan hama dan penyakit gandum ke atas ladang-ladangmu dan kebun-kebun anggurmu. Belalang telah memakan pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu. Tetapi kamu tetap tidak mau kembali kepada-Ku." Demikianlah firman TUHAN.
Am. 7:1
INILAH yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku dalam suatu penglihatan: Ia sedang menyiapkan sejumlah besar belalang untuk membinasakan tanaman yang tumbuh setelah tuaian yang pertama dikumpulkan untuk diserahkan kepada raja sebagai pajak.
Nah. 3:15
Tetapi, sementara engkau bersiap-siap, api akan memakan engkau; pedang akan menebas engkau; musuh akan melahap engkau seperti belalang-belalang perusak yang memakan habis segala apa yang ada di hadapannya. Tidak ada jalan untuk melarikan diri walaupun engkau melipatgandakan jumlahmu seperti belalang.
Nah. 3:16
Para pedagang yang seperti bintang banyaknya memenuhi kotamu dengan kekayaan berlimpah-limpah, tetapi musuh-musuhmu datang seperti belalang dan merampas segala kekayaan itu.
Nah. 3:17
Para pemimpin dan pejabat akan bergerombol seperti belalang di pagar-pagar tanaman dan di tembok-tembok pada waktu dingin, tetapi mereka semua akan terbang dan lenyap pada waktu matahari terbit dan menghangatkan bumi.
Mat. 3:4
Pakaian Yohanes terbuat dari bulu unta dan ia mengenakan ikat pinggang kulit; makanannya belalang dan madu hutan.
Mrk. 1:6
Yohanes mengenakan pakaian dari bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan.


No comments: